Narrativ(e)

Destillat: Place Specific Art and Digital Virtual Space

장소라는 테마를 결정한 후 장소에 대한 2가지 키워드로 데이터를 수집했다. 첫 번째는 가상현실, interspace. 두 번째는 장소 특정적이다. 장소의 개념은 단순히 지리적 위치뿐만 아니라 새로운 상징 혹은 표상으로 역할을 한다. 전자에 대한 예로, 김희천 작가는 디지털 인터페이스, 3D, VR 등으로 작업을 하는 작가이다. 그는 작업에서 현실과 가상을 혼동시키는 ‘제3의 공간’을 만들어내며 공간은  매체로도 작동한다. 후자로는 실천된 장소, 매체 등 무대화된 장소 특정적 예술에 대한 데이터를 모았다. 예전 고문을 받았던 장소이지만, 이제는 박물관으로 변한 같은 장소에서 동일 인물로 퍼포먼스를 했던 임민욱 작가의 불의 장벽2를 장소 특정적 예술의 예로 가져온다.

 장소에 의해 규정된, 장소 지향적인, 장소를 참조하는, 장소를 의식하는 장소 특정적 미술에서 디지털은 어떤 방식으로 장소 특정적 미술을 규현하고 있는 것일까. One Place After Another, 권미원은 장소에 또 다른 장소가 생겨난다고 한다. 이에 덧붙여 구글맵,  3D,  AR이 일상화된 지금 가상의 공간까지 또 다른 무한한 공간이 생긴 것이다. 그리고 위치적 장소, 맥락적 장소, 가상적 장소 등 내러티브의 매체로 작동하며 더 풍부하지만 복잡한 ‘장소성’이 생겨난 것이다. 위치적 장소, 의미적 장소, 인터넷 공간(장소), 가상으로 현실을 재현하는 공간(장소), 가상과 현실을 믹스한 공간(장소) 등을 예로 들 수 있다.

Posted by LJ, 20. Jan 2019
Orte Digital Künstler_in Locational Identity Narrativ(e) Ort Spezialität Virtuelle Realität

Destillat: Digitális történetek, képnézegetés felsőfokon/Digitale Geschichten, Bildbetrachtung in der Oberstufe/

Lefordítás, narráció, kép-szöveg. Ez a folyamatos, hol egymás mellett kiegyensúlyozottan élő, hol kifejezetten egymást taszító kapcsolat, a kép és a szöveg kapcsolata. Elengedhetetlen, ha a digitalizációban megjelenő képeket, de tulajdonképpen bármely kép jelentését vizsgáljuk. Mind a narrációhoz, mind a “lefordítási”folyamathoz egyéni tapasztalataink, identitásunk, nemi beállítottságunk, kultúrális képzettségünk társul, tehát ki lehet jelenteni minden jelentés egyéni, szubjektiv.Megismerés, információ, történet, kép. Mindezek az elmúlt évszázadok alatt lineáris kapcsolatban álltak egymással. Történelmi kép, a kép narrálja a történetet – történelmet – és így tovább. Ma egy olyan rétegződést vehetünk észre, amely digitális rétegekre épül. Algoritmusokba, pigtokrammokba és számrendszerek rétegződésébe van elrejtve a jelentés, a történet, a szöveg, a kép. Mindezek a változások olyan gyorsasággal történtek, mint az, hogy az emberek mostmár mindig rohannak. Mivel már mindig rohanunk és útban vagyunk valahogy gyorsabban fogyasztható, látványosabb jelenség lett a kép, és így megfordult egy lineáris rend és szépen lefedték egymást. A kép narrálja már a szöveget és a szöveg nem feltétlenül a képet. A szöveg alárendelt rétegződésben kíséri útján a képet, hogy így jusson el a befogadóhoz és adja át mondanivalóját.

Metró, villamos, piros lámpa, tulajdonképpen csak pörgetjük lefelé a hírfolyamot és nézzük a képeket. Egyre csak olvassuk, olvassuk, mert mondhatni a kép már-már túlzott nézegetése felér az olvasás rítusával. Fordítjuk, narráljuk magunkban természetesen. Péternek új barátnője van, Éva elutazott a Kanári-szigetekre, miközben ismerős ismeretlenek, folyamatosan legördülő képeit lapozgatjuk, kitalálunk egy történetet, átfordítjuk saját tudásunk szerint a képek jelentését és narráljuk azt. Mindennapi rítusaink részévé vált e két dolog, épp ahogy a kép is. De vajon képesek vagyunk erre a művészettel kapcsolatban is? Egy teljesen monokróm képet is képesek vagyunk megérteni vagy a digitalizáció úgy tele töltötte már a fejünket képekkel, hogy a művészetet befogadni már csak az képes, aki akarja is? Avagy pont a digitalzáció segíthet újra a narráción, a képen, és végül a befogadó “lefordítási” mechanizmusán keresztül közvetíteni valami olyat a nézőnek, amit eddig nehezen kinyögött fillérekért és sorban állásokért cserébe tudott megtekinteni és megismerni?

Igen, kiállítás, igen, múzeum, igen, műveszet. Mondhatni a kúltúra egy helyen, ingyen, korlátlanul.

 

Posted by zsp, 19. Jan 2019
Übersetzung Berlin Bild Female Internet Culture Kunstvermittlung Narrativ(e) Ungarn Visual Culture

Zitat: The Other Nefertiti

This artistic intervention “The Other Nefertiti” talks about decolonizing our minds, democratization of culture and about activating artifacts. We strived to make this cultural object publicly accessible and to promote a contemporary and critical approach on how the so-called “Global North“ deals with heritage and the representation of “the Other.” We should tell stories of entanglement and deconstruct. Nefertiti is a great case to start with to tell stories to differ of the dominant narrative and to see how they intertwine.

Source: Nikolai Nelles Studio, The Other Nefertiti // Nefertiti Hack

 

Posted by ft, 20. Jan 2019
Property Kulturelles Erbe Künstler_in Narrativ(e) Nikolai Nelles